Start Zabytki Sandomierza Brama Opatowska

Brama Opatowska

Brama Opatowska. Główny zabytek Sandomierza, jedna z niegdyś czterech bram wchodzących w kompleks murów obronnych Sandomierza, wzniesiona przez króla Kazimierza Wielkiego około 1362 roku. Do bramy przylegają, bo obu jej stronach pozostałości murów. W szesnastym wieku bramę zwieńczono renesansową attyką.

Attyki budowano w celu zabezpieczenia dachów przed wyrzucanymi przez nieprzyjaciela strzałami z gorejącymi wiechciami. Wspomniana attyka była więc strukturą podnoszącą obronność budowli.Bramę zamykano od góry broną, czyli mocną, okutą żelazem kratą z bali dębowych. W latach 1928-1929 Brama Opatowska została pokryta żelbetonowym stropem i udostępniona zwiedzającym. Niegdyś istniały oprócz opatowskiej trzy bramy. Żadna do dnia dzisiejszego nie zachowała się. Ponadto było 21 baszt i dwie furty, z czego jedna Dominikańska, zwana Uchem Igielnym, istnieje po dziś dzień. Na szczyt bramy można obecnie wejść. Z tarasu widokowego podziwiamy przepiękną panoramę miasta i okolicy. Brama Opatowska jest jedną z wielu atrakcji turystycznych Sandomierza i jego ważnym zabytkiem, bardzo chętnie odwiedzana przez wycieczki przyjeżdżające do Sandomierza. Ruch turystyczny w sezonie na Bramie Opatowskiej jest duży.lokalizacja: ulica Opatowska, Mickiewicza, czas zwiedzania z przewodnikiem: 20 minut
dostępność dla turystów: w sezonie: w godzinach od 9 do 19 we wszystkie dni tygodnia; po sezonie:od poniedziałku do piątku
klucz w Podziemnej Trasie Turystycznej,
sobota, niedziela od 10 do 15.
/w przypadku grup zorganizowanych z przewodnikiem, po sezonie bramę otwiera przewodnik/

bilety wstęp: normalny 12 zł, ulgowy 10 zł
bilety ulgowe przysługują: młodzieży szkolnej, studentom za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej, emerytom i rencistom
 


Sandomierz