Start Zabytki Sandomierza Kościół świętego Jakuba w Sandomierzu

Kościół świętego Jakuba w Sandomierzu

Kościół Świętego Jakuba. Jeden z najbardziej cennych zabytków Sandomierza. Najstarszy kościół w mieście i jeden z najstarszych budowanych z cegły w Małopolsce. Po 137 klatach nieobecności w 2001 roku powrócili tu Dominikanie. Kościół wzniesiono w 1226 roku i wtedy do Sandomierza z Krakowa przybyli Dominikanie.

Był to drugi klasztor po Krakowie. Ceglany, wzniesiony w swej głównej części w kilku etapach w ciągu XIII wieku, w XIV wieku dobudowano dzwonnicę i zachodnie skrzydło klasztoru. Późnoromański kościół św. Jakuba Apostoła jest jednym z najstarszych i najcenniejszych kościołów w Polsce. Na początku XV wieku kościół gruntownie restaurowano po zniszczeniach jakich doznał w czasie najazdu Litwinów i pożaru w poprzednim stuleciu. W XVII wieku świątynię przebudowano, przed 1606 roku dobudowano kaplicę Męczenników Sandomierskich (z bogatą dekoracją stiukową z około 1640 roku). W wieku XVIII zespół klasztorny zaczął stopniowo popadać w ruinę, w 1864 roku nastąpiła kasata klasztoru. W latach 70-tych XIX wieku rozpoczęto niezbędne prace restauracyjne, po pożarze w 1905 roku, który strawił ołtarz główny i część prezbiterium, przeprowadzono gruntowną rekonstrukcję kościoła (kierowaną przez Jarosława Wojciechowskiego, prace trwały do 1909 roku), w trakcie której przywrócono romański charakter budowli. Kościół został uszkodzony podczas II wojny światowej, kolejna restauracja miała miejsce dopiero na przełomie lat 80-tych i 90-tych. Na szczególną uwagę zasługuje bogato zdobiony północny portal z XIII wieku, który przetrwał do naszych czasów w stanie prawie niezmienionym. W prezbiterium kościoła znajduje się barokowy sarkofag księżnej Adelajdy, wykonany w 1676 roku z jednego kloca drzewa dębowego. Wczesnogotycka dzwonnica pochodzi z XIII/XIV wieku. Z budynków klasztornych do czasów dzisiejszych zachowała się tylko część skrzydła wschodniego.

lokalizacja: ulica Staromiejska. Od Starego Miasta dojdziemy uchem igielnym lub ulicą w dół prowadzącą od zamku. Czas zwiedzania z przewodnikiem: od 10 do 20 minut

dostępność dla turystów:
cały rok: od poniedziałku do soboty w godz. 10 - 17
w niedzielę zwiedzanie od 10 do 12 lub między mszam

Zwiedzanie płatne: 3 PLN dorośli, 2 PLN dzieci, 5 PLN pakiet - kościół, dzwonnica, krypty

Msze święte:
Niedziele i święta: 9:15; 12:00; 14:00; 16:00; 19:00
Dni powszednie: 9:00; 18:00
 


Sandomierz