Start Zabytki Sandomierza
Zabytki Sandomierza

Kościół Michała Archanioła

Kościół Michała Archanioła. Zespół dawnego klasztoru Benedyktynek. Barokowy kościół św. Michała zbudowano w latach 1686-92 wg projektu Jana Michała Linka, częściowo przekształcony w latach 1757-69. Kościół ten dla zwiedzających jest niedostępny. Przy kościele działa Wyższe Seminarium Duchowne.

Więcej…
 


Strona 4 z 4


Sandomierz