Start Zabytki Sandomierza Synagoga w Sandomierzu

Synagoga w Sandomierzu

Synagoga. Barokowa, wzniesiona w obecnej formie w 1758 roku z dobudowanym od strony północnej w pierwszej połowie XIX wieku domem kahału. Zdewastowana podczas II wojny światowej, w latach 60-tych remontowana i zaadaptowana na potrzeby Archiwum Państwowego. Obecnie mieści się tu Archiwum Państwowe.

lokalizacja: ulica Żydowska
dostępność dla turystów: wewnątrz obiekt niedostępny dla zwiedzających


 


Sandomierz